Tieto Sweden AB

  • Lokal: B09:12

Beskrivning

Tietos mål är att vara kundernas förstahandsval för affärsförnyelse och det ledande mjukvaru- och tjänsteföretaget i Norden.

I en snabbt föränderlig värld kan varje bit av information användas för att skapa nytt värde. Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har idag en framträdande roll i det digitala ekosystemet och använder vår mjukvara och våra tjänster för att skapa verktyg och lösningar som förenklar vardagen för miljontals människor, hjälper kunder att förnya sin affär genom att fånga möjligheterna med modernisering, digitalisering och innovation och som skapar nya möjligheter baserat på öppenhet, innovationssamarbeten och ekosystem.

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Esbo, Finland, och bolaget sysselsätter över 14 000 experter i cirka 20 länder. Tietos omsättning är cirka 1,5 miljarder euro. Tietos aktier är noterade på Nasdaq i Helsingfors och i Stockholm.

Följ utställaren på

Varumärken och representerade företag

Representerat företag visas med en bock

Aktiviteter i montern

Tieto Talks - Etiska risker
Lokal: B09:12
Tieto Talks - Patientsäkerhet
Lokal: B09:12
Tieto Talks - Förändringsledning
Lokal: B09:12
Tieto Talks - Dynamic consent
Lokal: B09:12
Tieto Talks - Etiska risker
Lokal: B09:12
Tieto Talks - Patientsäkerhet
Lokal: B09:12
Tieto Talks - AI och analysverktyg inom sjukvården
Lokal: B09:12
Tieto Talks - Dynamic consent
Lokal: B09:12
Tieto Talks - Äldreomsorg
Lokal: B09:12
Tieto Talks - Lab
Lokal: B09:12
Tieto Talks - Postmodern EHR
Lokal: B09:12

I denna montern finns även