Entergate AB

  • Monter: B07:70

Beskrivning

Entergate är specialister på högteknologiska webbapplikationer och har utvecklat verktygen esMaker, esTracer, PointSurvey och EnterMedic. Vi levererar kraftfulla lösningar inom enkätundersökningar, inlärningstest, kartanalyser och forskningsverktyg. Entergate levererar redan till 75 % av aktörerna inom svensk sjukvård.

EnterMedic® är Sveriges första medicinska webbapplikation som kan skicka uppgifter direkt till en patientjournal. Applikationen är framtagen och utvecklad i samråd med Uppsala Universitet och Centrum för klinisk forskning i Västerås. EnterMedic har sedan 2016 använts dagligen i Västmanlands Landstings verksamhet. I dagslägen använder bland annat Högskolan i Kristianstad, Region Värmland och Region Halland EnterMedic för att integrera patienten i vårdsprocessen.

Bättre, snabbare och säkrare. EnterMedic® är ett snabbt, kostnadseffektivt, webbaserat dokumentationssystem som gör det möjligt för vårdgivare att samla in data och kartlägga patienter före, under och efter ett läkarbesök samt att följa deras utveckling. Informationen kan lagras i patientjournalen vilket underlättar för läkare att ställa en snabbare och bättre underbyggd diagnos samt behandling av patienten.

Adressuppgifter
Entergate AB
Fiskaregatan 9-11
302 42 Halmstad
SVERIGE
telefon
+46 35 155900
Följ utställaren på

Nyheter

I denna montern finns även