Vera Health and Education Scandinavia AB

  • Monter: B01:30

Beskrivning

VERA HEALTH
Framtidens telemedicinska lösning – För optimal kvalitet i det digitala vårdmötet
VERA är en unik telemedicinsk systemlösning som möjliggör digitala vårdmöten på en
helt ny kvalitetsnivå.

Genom digital uppkoppling av medicintekniska instrument och utrustning kan en externt
baserad läkare få mätvärden och andra undersökningsresultat i realtid. Kommunikationsplattformen
säkerställer sedan att vårddialogen sker ytterst professionellt, mellan läkare och patient, men även
med andra inkopplade, såsom specialist eller anhöring.
-VERA skapar ett viruellt vårdrum

En mångfald av medicintekniska instrument kan användas med VERA, via den unika mjukvaran
i systemet : T.ex EKG, blodtrycksmätare, spirometri, otoskop, dermatoskop, glukosmätare, oxymeter,
ultraljus, röntgen etc .

VERA kan utformas helt enligt vårdgivarens behov och önskemål både avseende storlek/portabilitet och utrustningsnivå. Därmed kan alla typer av behov tillfredsställas; allt ifrån avancerad funktionalitet på institutionsnivå till lätthanterliga lösningar för patientegen administration i hemmiljö.

Adressuppgifter
Vera Health and Education Scandinavia AB
Riddargatan 16 3tr
114 51 Stockholm
SVERIGE

Nyheter

Varumärken och representerade företag

I denna montern finns även