BokaDoktorn - BDC Care

  • Monter: B01:43

Beskrivning

Med BDC Care kan alla som bedriver verksamheter inom hälsa och sjukvård starta sin digitala mottagning för att genomföra videokonsultationer med patienter från hela landet. Genom den direkta integrationen med Boka Doktorns plattform kan ni även behandla försäkringspatienter.

Boka Doktorn är sedan 2005 Sveriges ledande samarbetsplattform för beställare och utförare av försäkringssjukvård. Vi finns även i Danmark och Norge. Vi utvecklar och levererar smarta lösningar och automatiserade processer för effektiv hanteringar och samarbete mellan vårdbeställare och vårdgivare med patienten i fokus. Plattformens funktioner innefattar också bokningar, integration till flertalet journalsystem, stöd för komplexa patientflöden såsom röntgenremisser och labprover samt fakturering med integration till flertalet ekonomisystem. Plattformen vidareutvecklas kontinuerligt utifrån våra kunder behov och önskemål. Senaste nyheten i vår produktflora är BDC Care, vår modul för digitala vårdmöten.
Välkommen till vår monter för att testa videoflödet patient och vårdgivare!

Adressuppgifter
BokaDoktorn - BDC Care
Torsgatan 5 B
411 04 Göteborg
SVERIGE
telefon
031-3134660
Följ utställaren på

Nyheter

Varumärken och representerade företag

Aktiviteter i montern

Testa videokonsultationer
Monter: B01:43
Vinn en mobilhållare
Monter: B01:43

I denna montern finns även