Accumbo AB

  • Lokal: B02:11

Beskrivning

Blodtrycksdoktorn från Accumbo AB erbjuder Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Högt blodtryck eller hypertoni som det också kallas, är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har ca 2 miljoner vuxna högt blodtryck. Vårt mål är att ge dig med högt blodtryck kontroll över din framtid för ett friskare liv, en effektivare och nära vård samt minska belastningen på den traditionella sjukvården vad det gäller kroniska sjukdomar. Vi drivs av att få vårt samhälle att fungera in i framtiden. Vi vet att saker kan göras på ett nytt och effektivare sätt. Och vi vet att vården av kroniska sjukdomar kan göras bättre.

Studier visar att mätning av blodtrycket i hemmet ger mer rättvisande värden, och därmed kan det också behandlas med högre precision i medicinering och rådgivning. Därför erbjuder vi en vårdtjänst som är genuint individuell, enkel för patienten, och med kontinuerlig uppföljning och snabba åtgärder vid avvikelser.

Det betyder en bättre hälsa för patienten och att vi frigör resurser till den traditionella vården.

Adressuppgifter
Accumbo AB
Bredbandet 1 Varvsholmen
392 30 Kalmar
SVERIGE
telefon
072-1688587
Följ utställaren på

Nyheter

Varumärken och representerade företag

Representerat företag visas med en bock

I denna montern finns även