Addi Medical AB

  • Lokal: B03:21

Beskrivning

ADDI Medials e-hälsolösning HOPE Solution fungerar som en brygga mellan sjukvården och patientens egengenererade data. Genom ADDI Medicals plattform kommer patienterna i hemmamiljö att kunna besvara de skattningsformulär som ligger till grund för behandlingsregimen och även komplettera med diverse sensorer så som t ex blodtrycksmätare, våg, stegräknare etc.

Plattformen skapar möjligheten för vårdaktörerna att ta fram och kommunicera en plan för vad patienterna behöver göra i hemmet – en aktivitetsplan på remiss. Alla aktiviteter som patienten ska göra initieras och styrs av vården. Behövs inga förändringar behövs inte heller ett fysiskt läkarbesök. Tiden kan istället användas till de patienter som behöver mer hjälp och stöd och de som mår bra behöver inte avsätta tid till ett läkarbesök.

Adressuppgifter
Addi Medical AB
Box 24140
104 51 Stockholm
SVERIGE
telefon
+46705673688
Följ utställaren på

Varumärken och representerade företag

I denna montern finns även