PDC A/S

  • Monter: B07:28

Beskrivning

Administration av vårdpersonal
PDC har under 30 år stött det danska hälsosystemet genom att tillhandahålla IT för schemaläggning till 85% av Danmarks sjukhus. PDC Plan är fullständigt integrerat med lönesystemet och bidrar till lägre arbetskraftskostnader, ökad produktivitet och gladare anställda. Mobilgränssnittet ger personalen översikt över det egna schemat direkt i telefonen. Medarbetarna kan ange önskemål kring scheman, begära ledigheter, acceptera föreslagna skift och byta skift med varandra. De kan också chatta med schemaläggare och kollegor. PDC underlättar planeringsbördan och låter dig fokusera på att ge bästa möjliga vård.

Health Workforce Management
For 30 years, PDC has supported the Danish health system with planning IT to 85% of Denmark’s hospitals. Fully integrated with salary systems, PDC Plan enables you to reduce labor costs, increased productivity and happier employees. A mobile interface gives staff control over their own roster right from their smartphone. Staff can submit work preferences, request time off, accept and trade shifts and chat with the planner and colleagues. PDC takes the burden out of planning so you can focus on delivering the best possible care.

Adressuppgifter
PDC A/S
H.J. Holst Vej 3-5 C
2605 Bröndby
DANMARK
epost
pdc@pdc.dk
telefon
+45 36360000

I denna montern finns även