Izafe AB

  • Monter: Smarta hem och boenden

Beskrivning

Dosell hjälper personer med DOS-medicin att ta rätt dos i rätt tid.
Skulle personen inte ta sin medicin i tid så finns en molntjänst kopplad till
automaten som säkerställer att vårdpersonal, anhörig eller annan närstående kan
snabbt kan göra en insats för att förhindra skada.

I denna montern finns även