Biovisor AB

  • Monter: B10:40

Beskrivning

Vi är ett medicinteknikbolag med fokus på att hitta nya, kreativa lösningar på vårdrelaterade problem. Utgångspunkten för lösningarna är problem vi själva stött på i den kliniska vardagen. Bolaget startades efter ett förbättringsarbete inom äldrevården i Östergötland 2017.

Bland de vårdlösningar vi arbetar med finns bl.a. ett eget utvecklat digitalt video-otoskop för ökad patientdelaktighet och möjlighet till distansbedömning.

Vi jobbar med en typ av patientnära analyser som ger möjlighet till svar på upp till 15 olika kliniska markörer inom 10 minuter. Analysmetoden med immunoflourecensteknik ger provsvar av de viktigaste analyserna direkt på plats vilket ger en snabb handläggning, kortare väntetid för patient, stor kostnadsbesparing och lämpar sig väl för provtagning inom primärvård, akutmottagningar m.m.

Ett annat område Biovisor arbetar med är sjukvård i utlandet för patienter skrivna i Sverige. Då det i Sverige på flera håll råder en ansträngd sjukvård med långa väntetider för utredning och operation har vi byggt upp ett nära samarbete med Spaniens största privata sjukvårdskoncern, Quirónsalud med över 46 sjukhus i Spanien.

Biovisor är återförsäljare till en av de ledande ultraljudstillverkarna på marknaden. Det mobila ultraljudet vi arbetar med håller en hög bildkvalité, är konkurrenskraftigt i pris och diagnostiken kan utföras där patienten befinner sig, t.ex. på vårdcentral, ambulans, olycksplats eller vid hembesök. Detta medför helt nya möjligheter för diagnostiken inom nya områden såsom primärvården, sjukhem och bedside undersökning på vårdavdelning. Under 2019 leder vi ett projekt för ultraljudsdiagnostisk inom geriatrisk vård för att minska tid till diagnos för multisjuka äldre.

Vårt primära fokus är att hitta nya lösningar på befintliga problem vi själva har stött på i den kliniska vardagen med hjälp av kreativa idéer och ny teknik.

Produkter & tjänster

Produktregister

Årets nya utställare

I denna montern finns även