Svenska Labex AB

  • Lokal: B02:19

Beskrivning

Allt är i ständig förändring, så även den marknad som vi befinner oss på. Vi möts av digitalisering, ökad miljömedvetenhet och förändrade beteenden som innebär att våra kunder och samarbetspartners har andra förväntningar på oss idag än vad de hade igår.
För att vi framgångsrikt ska kunna utveckla våra kundrelationer till långsiktiga samarbeten krävs det att vi har en god insikt i kundens verklighet. Genom att vi delar in vår verksamhet i olika affärsområden skapar vi en tydlig intern struktur där vi effektivt samordnar våra kompetenser samtidigt som vi blir tydliga i vårt erbjudande till kunden.

GIVARE TILL PATIENT
I skandinaven tappas 1 000 000 enheter blod varje år. Blodet processas, analyseras för att kunna ges till behövande patienter. Här säkerställer vi att blodpåsens väg från givare till patient blir spårbar, trygg och säker.

PROVTAGNING TILL ANALYS
På samma sätt som vi följer blodpåsens väg följer vi provrörets väg från provtagning till analys. Marknaden för affärsområdet är primärvården, laboratorier och vårdavdelningar.

LIFESIENCE
Marknaden för Life science är den tillverkande läkemedelsindustrin. Initialt riktar vi oss geografiskt till Stockholm/Uppsala och Mälardalen med uppsökande verksamhet. Produkter inom området är frystorkar, glovebox och centrifuger.

SERVICE OCH SUPPORT (SOS)
After sales är en viktig del av vårt erbjudande och ett sätt att knyta kunden närmare oss. Med ett tydligt ansvar för de produkter som vi levererar och med en nära och personlig kontakt med kunden bygger vi förtroende. Våra korta beslutsvägar gör oss dessutom mer snabbfotade än de större aktörerna på marknaden vilket stärker vår relation till kunderna ytterligare.

Kom till vår monter B02:19 och lär er mer om oss!

Produkter & tjänster

Produktregister

Årets nya utställare

Varumärken och representerade företag

I denna montern finns även