Crepido AB

  • Lokal: B01:29

Beskrivning

Crepido har tillsammans med Södra Älvsborgs sjukhus digitaliserat det proaktiva kvalitetssystemet Gröna Korset 2.0. Genom Gröna Korset arbetar vi mot en nollvision för undvikbara vårdskador och skapar förutsättningar för daglig styrning: ökad benägenhet för inrapportering, förbättrad säkerhetskultur,  direkt beslutsstöd, realtidsmätning och uppföljning, dagligt förbättringsarbete med kontinuerligt lärande och kunskapsdelning. Det ska vara lätt att göra rätt.

Välkommen till vår monter, B01:29.

Vi som är i montern:
Anders Rutström, Narkosläkare Norrbotten, Överläkare vid Ambulanshelikoptern i Gällivare
Charlotta Sundqvist, CEO Crepido AB
Jakob Stewén, Projektledare Gröna Korset

In cooperation with Södra Älvsborg hospital, Crepido has developed the proactive quality system Safety Cross 2.0 – a digitalized solution of the Safety Cross methodology. With the Safety Cross, we strive towards the vision zero avoidable patient injuries by enabling day-to-day management: increased reporting and safety culture, direct decision support, real-time monitoring and follow-up, continuous improvement with learning and knowledge sharing. The right way shall be the easy way.

Please visit our showcase, B01:29.

Adressuppgifter
Crepido AB
Vallgatan 8
352 34 Växjö
SVERIGE
telefon
+46 10 1104310

Varumärken och representerade företag

I denna montern finns även