Doktor24

  • Monter: B08:12

Beskrivning

Platform24 – en del av Doktor24-gruppen – utvecklar och levererar smarta systemlösningar för effektiva digifysiska patientresor. Bolagets lösningar har utvecklats i nära samarbete med Doktor24 – en av Sveriges ledande digifysiska vårdgivare – och systemet används därutöver av drygt 60 privata och offentliga vårdenheter i mer än hälften av Sveriges regioner. Platform24s AI-baserade triagemotor är nordens största med runt 200 000 genomförda patientdialoger. Den digitala vårdguiden hanterar ett tusental sökorsaker och triagerar effektivt patienter enligt gällande svenska riktlinjer till rätt vårdnivå enligt LEON-modellen. Platform24s funktioner innefattar också automatiska journalförlagor för ökad effektivitet i vårdmötet, stöd för komplexa patientflöden såsom remisser och labbprover men systemet används också för dynamisk digital bemanning, automatisk anamnes inför fysiska besök samt för uppföljningsbesök via video och chatt.

Kom och testa vår triagebot och övriga funktioner i Platform24! Vill du veta hur du enkelt kan göra din vårdenhet digifysisk och kanske minska på hyrpersonalen? Välkommen till vår monter!

I denna montern finns även