Doctrin AB

  • Lokal: B04:50

Beskrivning

Doctrin tror att digitala vården skapar störst värde när befintliga vårdgivare bedriver den, där den digitala och fysiska vården kopplas samman.
Vi är en plattformsleverantör med ett anamnes- och kommunikationsverktyg, Flow, som möjliggör det. Vår plattform används främst av primärvården (privat och offentlig), men också inom försäkring, vårdplanering, specialistvård och tandvård. Design och funktioner skräddarsys utifrån vårdgivarens varumärke och behov.

Flow gör det möjligt för vårdgivare att samla in patientens sjukdomshistoria, prioritera, behandla och följa upp smidigt och säkert så att patienten får rätt vård i rätt tid. Det möjliggör också för vårdgivaren att ta första kontakten med patienten. Plattformen täcker samtliga kontaktorsaker på en vårdcentral med ett medicinskt innehåll i världsklass.

Flow är CE-märkt och den medicinska såväl som tekniska säkerheten är av yttersta vikt i allt vi gör.

Följ utställaren på

Varumärken och representerade företag

Representerat företag visas med en bock

I denna montern finns även