Collabodoc AB

  • Monter: B02:30

Beskrivning

Bättre vård genom bättre möten, så skapar Collabodoc en mänskligare vård!
Många patienter upplever en bristande tillgänglighet till primärvården samtidigt som vårdpersonalen upplever en tung arbetsbörda och pressas av ökande administration. Tiden för goda möten saknas och inte sällan hörs uttryck som att “patienten söker fel” vilket späder på frustrationen för både patienter och vårdpersonal. Patienten riskerar falla mellan stolarna.
Värdeskapande möten är grunden för all god sjukvård och just därför har Collabodoc utvecklat ett vårdkoncept som ger mer tid för goda möten. Grunden i konceptet är en webbapplikation där både patienter, sjuksköterskor och läkare samverkar. Tid sparas och kvaliteten ökar. Konceptet används på 45 talet vårdcentraler över hela landet och över 360 000 patientbesök har hanterats. Bättre möten och minimerad tid för administration, så vill Collabodoc skapa en mänskligare vård.

Kom gärna till oss i monter B02:30 så visar vi mer!

Adressuppgifter
Collabodoc AB
Ynglingagatan 16
11347 Stockholm
SVERIGE
telefon
0812826600
Följ utställaren på

Varumärken och representerade företag

I denna montern finns även