Bouvet Sverige AB

  • Monter: B02:31

Beskrivning

Är du lika intresserad av patientsamverkan som vi är? Besök oss i vår monter!

Många vill samverka med sina patienter men har ännu inte kommit igång, och kanske också saknar en enkel och systematisk metod för att göra det.

Nu vill vi tipsa om Patientresan -ett konkret verktyg för att öka dialogen mellan vårdpersonal och patient. Verktyget kan även användas i dialog med närstående. Alla medarbetare kan använda verktyget direkt i patientdialogen, ingen utbildning behövs.

Vi utbildar, föreläser, leder processer, utvecklar verktyg och modeller för ett ökat partnerskap med patienter. Fråga oss hur du kan inkludera patienterna i arbetet med att optimera, effektivisera och förbättra.

Följ utställaren på

Varumärken och representerade företag

I denna montern finns även