Pressreleaser från utställare

Spännande samarbete inom infotainment på årets HIMSS

2018-03-05 11:34:13

BEST i Vegas för en vecka av inspiration och framtidstänk inom IT och effektivisering inom vården. På plats visar vi våra senaste nyheter som på olika sätt kan effektivisera arbetsflödet inom vården och bidra till besparingar i både tid, resurser och framtida investeringar. Det är framför allt mjukvarulösningarna som dominerar men även möjligheterna till integration mellan våra och andras system.

Läs mer

Problem med spring i fel rum på äldreboenden

2018-02-08 10:37:07

Många äldreboenden har problem med att boende med demenssjukdom går in till ett annat rum än det egna. Detta skapar givetvis otrygghet och blir ett problem för verksamheten när man inte kan känna sig säker i sin egen lägenhet. Kan man lämna personliga saker framme? Kommer någon obehörig in på kvällen? Ett vanligt problem som enkelt kan åtgärdas med en nyckelfri lägenhetsaccess-enhet.

Läs mer

Trygghet genom teknik på Nyhaga Äldreboende i Vänersborg

2018-01-23 11:25:22

Tekniken idag ger möjligheter att effektivisera och underlätta det dagliga arbetet för personalen och samtidigt öka tryggheten för de boende. Med hjälp av mjukvarubaserade lösningar kan man minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera tiden för vård och hjälp till de boende. Moderna arbetsredskap som BESTadapt® och BESTmate® effektiviserar detta arbete.

Läs mer

Larmhantering i smartphone på Carlanderska

2017-12-14 08:25:00

Carlanderskas nybyggda vårdblock rymmer främst teknikkrävande verksamheter såsom röntgen och operationsavdelning. Tillbyggnaden uppgår till ca 7000 kvm fördelat på fem våningsplan inklusive källare. Vårdkommunikationslösningen är BESTadapt® - en avancerad mjukvaruplattform som integrerats med ett nyinstallerat kallelsesystem BEST IQ®.

Läs mer

Ny teknik inom kommunal vård och omsorg

2017-12-13 15:30:00

23-24 januari 2018 visar vi våra senaste lösningar för införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. BEST är på plats på MVTe-mässan tillsammans med över 80 av våra kollegor i branschen.

Läs mer

Expertpanel från Högskolan i Skövde förklarar årets Nobelpris

2017-12-04 07:00:00

Att förstå sig på vad upptäckterna bakom Nobelprisen egentligen handlar om är inte helt enkelt – men intressant! På onsdag, 6 december, är det dags för forskare från Högskolan i Skövde att presentera och förklara årets Nobelpris. Det sker traditionsenligt i föreläsningsserien Populärvetenskapliga caféer. Det blir en extra festlig finalkväll när de populärvetenskapliga caféerna avslutas för hösten.

Läs mer

Drammen kommun investerar i trygghet och frihet inom äldreomsorgen

2017-11-27 09:10:00

Drammen kommun har en klar vision för sin omsorgspolitik: De boende i kommunen ska i största möjliga mån styra över sina egna liv, känna sig trygga och ha möjlighet att vara aktiva. Det är med den visionen för ögonen som kommunen just har investerat i en välfärdsteknologisk lösning från Ascom.

Läs mer

@ the point of care

2017-11-23 12:21:32

Minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera tiden för patientvård. Att sätta vården i fokus är självklart för vårdpersonalen, men ofta går mycket tid och resurser åt till administrativt arbete.

Läs mer

Ascom ingår strategiskt partnerskap med GE Healthcare i Europa

2017-11-15 12:03:00

Partnerskapet mellan Ascom och GE Healthcare omfattar distribution av Ascoms Digistat-lösning till intensivvårdsavdelningar över hela Europa. Lösningen, som är specialdesignad för intensivvårdsenheter, gör det möjligt för sjukvårdspersonal att få översikt över patienternas status i nära realtid direkt i sin smartphone.

Läs mer

BESTsenior på nybyggt äldreboende i Sundsvall

2017-11-08 11:39:07

Norra Kajen Äldreboende är en nybyggnation för att möta det stora behovet av äldreboendeplatser i Sundsvalls kommun. Äldreboendet är på 6500 kvm med 79 lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Äldreboendet utrustas med modernt larmsystem med accessenheter för de boende. BESTsenior® heter helhetslösningen som ger en smidig vårdkommunikation mellan boende och personal.

Läs mer

Avlastning och minskad stress för sjuksköterskor

2017-11-06 08:27:06

Avlastning med hjälp av mjukvara för differentierad kallelse via patientterminal. BESTservice Call® är en mjukvara för patientterminaler med touchskärm som placeras vid patientens sängkant. I ett lättanvänt gränsnitt får patienten då tillgång till funktionen för differentierad kallelse. Spara resurser med rätt personal på rätt plats.

Läs mer

BEST på National Center for Assisted Living

2017-10-10 11:01:11

Las Vegas är platsen för årets AHCA/NCAL seminarie och mässa, anordnad av American Health Care Association (AHCA). I oktober deltar BEST tillsammans med de samlade aktörerna inom Assisted Living (äldreboende). Mässan är årets största och viktigaste event i USA med denna inriktning. BEST visar helhetslösningen BESTsenior® - en lösning för smidig vårdkommunikation mellan boende och personal.

Läs mer

Patientterminaler - en kostnadseffektivare lösning

2017-10-04 08:39:39

I senaste numret av Hospital Drift & Arkitektur (Danmark) publicerades en artikel som jämför kostnaderna för patientterminaler kontra vanlig TV i patientrummen samt BYOD. Ser man längre än bara till själva engångskostnaden vid inköpet visar det sig att terminaler inte bara är en försvarbar kostnad utan även medför extra funktioner och möjligheter som gör den överlägsen de andra alternativen.

Läs mer

Skaraborgs Sjukhus satsar på patientterminaler

2017-09-29 10:35:00

Skaraborgs Sjukhus har som en del i helheten har man satsat på kommunikation mellan patient och personal via Patientterminaler och smartphone-app från BEST. Lösningen innehåller flera smarta funktioner för både patient och personal. Flexibiliteten i lösningen har möjliggjort en unik anpassning för att möta de behov man har på avdelningarna.

Läs mer

Daqatra, Digitala vårdgivaren som löser språkliga och kulturella barriärer besöker Vitalis i monter B01:29

2017-04-25 12:59:00

Daqatra medverkar på Vitalis mässan i monter B01:29

Läs mer

Daqatra lanserar lösning för att avlasta sjukvården med flerspråkiga läkare digitalt

2017-04-25 11:32:00

Under Vitalismässan offentliggör Daqatra en digital avlastningstjänst för sjukvården. Lösningen är anpassad för att hjälpa andra vårdgivare med den flerspråkiga målgruppen genom en integrationsvänlig plattform. Vårdgivare ansluter sig enkelt till Daqatra och kan därmed dirigera patienter med språkbehov till Daqatras flerspråkiga läkare via videosamtal.

Läs mer

Högskolan i Skövde kopplar ihop hälsa och IT på Vitalismässan

2017-04-25 07:00:00

Den 25-27 april deltar Högskolan i Skövde på Vitalismässan i Göteborg. Mässan fokuserar på att digitalisera sjukvården. Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, som är en del av Skaraborgs innovativa miljöer 2020 (SIM 2020), ställer ut i monter [B09:58] och erbjuder under mässans andra dag två föreläsningar på mässtemat.

Läs mer

Compodium tecknar nytt miljonavtal för Sveriges landsting, regioner och kommuner.

2017-04-21 12:55:00

Compodium International AB har tecknat ett nytt 3-årsavtal med Inera AB, som utvecklar, förvaltar och samordnar gemensamma digitala lösningar för Sveriges landsting, regioner och kommuner. 25-27 april presenterar Compodium marknadens säkraste digitala vårdrum på Vitalis, Nordens största e-hälsomässa I Göteborg.

Läs mer

Ascom lanserar en uppgraderad version av sin framgångsrika smartphone samt ett nytt patientkallelse- och kommunikationssystem på årets Vitalis mässa i Göteborg, 25-27 april.

2017-04-19 08:41:57

-Vårt huvudfokus är mobila arbetsflöden inom vården och det är alltid extra roligt och spännande att kunna lansera nya intressanta lösningar och produkter på Vitalis. I år lanserar vi två, eller faktiskt tre nyheter på den nordiska marknaden, säger Aage Rask Andersen, VD för Ascom Norden.

Läs mer

Imprivata demonstrates secure authentication solutions and new integrations with third-party medical devices at Vitalis

2017-03-31 09:53:33

Imprivata, the healthcare IT security company, will demonstrate its latest solutions for fast, secure access to clinical applications, virtual desktops, and medical devices at Vitalis, the largest eHealth event in Scandinavia.

Läs mer