Pressreleaser från utställare

Inomhuspromenad för ökat samspel med Alzheimersjuka

2019-01-09 07:00:00

Att promenera inomhus och samtidigt få känslan av gräs eller sand under fötterna. Det är möjligt med redskapet Let’s have a walk, som har testats på seniorer bland annat i Skövde under hösten. Verktyget har utvecklats av den lettiska designern Lasma Kondrate, som ville hitta på något att göra tillsammans med sin Alzheimersjuka farmor.

Läs mer

Strategiskt samarbete mellan CompuGroup Medical och FRISQ

2018-09-27 08:00:00

Det svenska e-hälsoföretaget FRISQ med sin digitala lösning för en mer personcentrerad vård knyts nu som strategisk partner till CompuGroup Medical Sweden AB, (CGM). Samarbetet innebär att e-hälsans ekosystem utvidgas.

Läs mer

Frigör mer tid för patientvård

2018-05-29 14:14:17

Ett effektiviserat arbetsflöde kan minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera tiden för patientvård. Smarta mjukvaruhjälpmedel ser till att personal med "passande" kompetens utför de arbetsuppgifter som inte kräver läkare eller sjuksköterskor. Andra funktioner kortar tidsåtgången för vissa arbetsmoment utan att försämra vårdupplevelsen för patienten.

Läs mer

Conscriptor lanserar certifieringen ”Grön Journal”

2018-04-25 10:09:09

Som ett led i att öka fokus på vårdadministrationens effektivitet, kostnader och inte minst miljöpåverkan, lanserar Conscriptor AB i dag certifieringen ”Grön Journal”. Med ”Grön Journal” finns nu för första gången en certifiering som kvalitetssäkrar kostnader och miljöpåverkan även inom vårddokumentationen. Sveriges alla vårdgivare, offentliga så väl som privata, kan tilldelas certifieringen.

Läs mer

Zebra fokuserar patientnära digitalisering på Vitalis

2018-04-23 16:34:00

På Vitalis i Göteborg 24-26 april visar Zebra Technologies upp smarta, effektiva lösningar för hälso- och sjukvårdens patientnära digitalisering - dvs. digitaliseringen av allt det som sker inom sjukhusens fyra väggar. Lösningar som ökar patientsäkerheten, vårdkvaliteten och effektiviteten i vården.

Läs mer

Innovation i partnerskap – en drivkraft att förändra

2018-04-23 08:00:00

Varför är det viktigt med samarbete och partnerskap för innovationer i vården? Marlene Almqvist på AbbVie berättar mer kring en värdemodell som utvecklats i samarbete med Västerbottens läns landsting för att skapa nya innovativa och hållbara vårdlösningar. Besök gärna vårt seminarium om vårt partnerskap på Vitalis E-hälsomässa tisdagen den 24 april kl 15.30-16. Innovation i partnerskap.

Läs mer

AbbVie deltar på Nordens ledande eHälsomöte

2018-04-17 08:07:00

​Den 24-26 april 2018 deltar AbbVie,som enda biopharmaföretag som utställare från läkemedelsindustrin, på Nordens största eHälsomässa, Vitalis. ”Vi har valt att ta en aktiv och ledande roll för att driva hållbara vårdlösningar i samarbete med andra aktörer i samhället, ofta i form av innovativa eHälso-initiativ, och därför är Vitalis en naturlig mötesplats för oss.

Läs mer

Dygnsrytmljus på vårdhem

2018-04-03 11:32:13

Århus kommun och Chromaviso har sedan 2015 samar¬betat om att utveckla Dygnsrytmljuset som ett evidens¬baserat, icke-medicinskt alternativ till att minska några av vårdsektorns stora utmaningar, som ambulering, agitation, delirium, fysisk och psykisk oro och dålig sömn samt för att förbättra personalens arbetsmiljö.

Läs mer

Spännande samarbete inom infotainment på årets HIMSS

2018-03-05 11:34:13

BEST i Vegas för en vecka av inspiration och framtidstänk inom IT och effektivisering inom vården. På plats visar vi våra senaste nyheter som på olika sätt kan effektivisera arbetsflödet inom vården och bidra till besparingar i både tid, resurser och framtida investeringar. Det är framför allt mjukvarulösningarna som dominerar men även möjligheterna till integration mellan våra och andras system.

Läs mer

Problem med spring i fel rum på äldreboenden

2018-02-08 10:37:07

Många äldreboenden har problem med att boende med demenssjukdom går in till ett annat rum än det egna. Detta skapar givetvis otrygghet och blir ett problem för verksamheten när man inte kan känna sig säker i sin egen lägenhet. Kan man lämna personliga saker framme? Kommer någon obehörig in på kvällen? Ett vanligt problem som enkelt kan åtgärdas med en nyckelfri lägenhetsaccess-enhet.

Läs mer

Trygghet genom teknik på Nyhaga Äldreboende i Vänersborg

2018-01-23 11:25:22

Tekniken idag ger möjligheter att effektivisera och underlätta det dagliga arbetet för personalen och samtidigt öka tryggheten för de boende. Med hjälp av mjukvarubaserade lösningar kan man minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera tiden för vård och hjälp till de boende. Moderna arbetsredskap som BESTadapt® och BESTmate® effektiviserar detta arbete.

Läs mer

Larmhantering i smartphone på Carlanderska

2017-12-14 08:25:00

Carlanderskas nybyggda vårdblock rymmer främst teknikkrävande verksamheter såsom röntgen och operationsavdelning. Tillbyggnaden uppgår till ca 7000 kvm fördelat på fem våningsplan inklusive källare. Vårdkommunikationslösningen är BESTadapt® - en avancerad mjukvaruplattform som integrerats med ett nyinstallerat kallelsesystem BEST IQ®.

Läs mer

Ny teknik inom kommunal vård och omsorg

2017-12-13 15:30:00

23-24 januari 2018 visar vi våra senaste lösningar för införandet av ny teknik inom kommunal vård och omsorg. BEST är på plats på MVTe-mässan tillsammans med över 80 av våra kollegor i branschen.

Läs mer

Expertpanel från Högskolan i Skövde förklarar årets Nobelpris

2017-12-04 07:00:00

Att förstå sig på vad upptäckterna bakom Nobelprisen egentligen handlar om är inte helt enkelt – men intressant! På onsdag, 6 december, är det dags för forskare från Högskolan i Skövde att presentera och förklara årets Nobelpris. Det sker traditionsenligt i föreläsningsserien Populärvetenskapliga caféer. Det blir en extra festlig finalkväll när de populärvetenskapliga caféerna avslutas för hösten.

Läs mer

Drammen kommun investerar i trygghet och frihet inom äldreomsorgen

2017-11-27 09:10:00

Drammen kommun har en klar vision för sin omsorgspolitik: De boende i kommunen ska i största möjliga mån styra över sina egna liv, känna sig trygga och ha möjlighet att vara aktiva. Det är med den visionen för ögonen som kommunen just har investerat i en välfärdsteknologisk lösning från Ascom.

Läs mer

@ the point of care

2017-11-23 12:21:32

Minimera tiden för dokumentation och informationsöverföring och maximera tiden för patientvård. Att sätta vården i fokus är självklart för vårdpersonalen, men ofta går mycket tid och resurser åt till administrativt arbete.

Läs mer

Ascom ingår strategiskt partnerskap med GE Healthcare i Europa

2017-11-15 12:03:00

Partnerskapet mellan Ascom och GE Healthcare omfattar distribution av Ascoms Digistat-lösning till intensivvårdsavdelningar över hela Europa. Lösningen, som är specialdesignad för intensivvårdsenheter, gör det möjligt för sjukvårdspersonal att få översikt över patienternas status i nära realtid direkt i sin smartphone.

Läs mer

BESTsenior på nybyggt äldreboende i Sundsvall

2017-11-08 11:39:07

Norra Kajen Äldreboende är en nybyggnation för att möta det stora behovet av äldreboendeplatser i Sundsvalls kommun. Äldreboendet är på 6500 kvm med 79 lägenheter och personalutrymmen för socialförvaltningens verksamhet. Äldreboendet utrustas med modernt larmsystem med accessenheter för de boende. BESTsenior® heter helhetslösningen som ger en smidig vårdkommunikation mellan boende och personal.

Läs mer

Avlastning och minskad stress för sjuksköterskor

2017-11-06 08:27:06

Avlastning med hjälp av mjukvara för differentierad kallelse via patientterminal. BESTservice Call® är en mjukvara för patientterminaler med touchskärm som placeras vid patientens sängkant. I ett lättanvänt gränsnitt får patienten då tillgång till funktionen för differentierad kallelse. Spara resurser med rätt personal på rätt plats.

Läs mer

BEST på National Center for Assisted Living

2017-10-10 11:01:11

Las Vegas är platsen för årets AHCA/NCAL seminarie och mässa, anordnad av American Health Care Association (AHCA). I oktober deltar BEST tillsammans med de samlade aktörerna inom Assisted Living (äldreboende). Mässan är årets största och viktigaste event i USA med denna inriktning. BEST visar helhetslösningen BESTsenior® - en lösning för smidig vårdkommunikation mellan boende och personal.

Läs mer