Röster om Vitalis

Från besökare:

”Jag har varit här många gånger tidigare och tycker att det är mycket givande. Man blir uppdaterad om det senaste inom området och saker man kan ta hem till sin egen region. Vitalis spelar en stor roll i branschen. Det är ett mötesforum för alla människor som har samma riktning. Sedan är det mycket trevligt att äntligen få ses fysiskt igen.”
– Barbro Olofsson, Region Stockholm

”Jag är på Vitalis för att jag jobbar med IT inom vården och behöver se vad som händer för att potentiellt plocka hem det och använda till våra kunder. Jag tycker att Vitalis som mötesplats varit bra, den har ett stort socialt värde. Det är viktigt att prata med människor och hitta samarbetspartners men även att få med sig saker både från verkligheten, forskningen och myndigheter som man kan ha nytta från i vården i Sverige.”
– Håkan Nevall, TechTrade

”Tack för ett fenomenalt digitalt Vitalis. Det har varit mycket givande för egen del och jag har fått jättemycket positiv feedback från kollegor. Hög kvalitet överlag och de gläds särskilt åt möjligheten att se seminarier även i efterhand.”​
– Lisa Hagberg, Enhetschef Avdelningen Digitalisering och IT, SLL​

 

Från utställare:

”Vitalis är en stor hjärtefråga för oss som jobbar i branschen. Det är lika spännande varje år och vi ser verkligen fram emot många år framöver. Vitalis är en viktig arena för oss. Här har vi alla det gemensamma målet att lösa digitaliseringsfrågan mot regioner och kommuner.”
Suzana Johansson, Nordisk marknadschef, Tietoevry Care

”Vi deltar på Vitalis för att träffa både befintliga och potentiella partners och kunder. Intresset har varit stort med många bra och spännande möten. Vi ser ett stort värde i att äntligen få möjlighet att träffas IRL! Årets Vitalis har varit över förväntan. Det har varit så mycket aktivitet att vi nästan inte hunnit med. Otroligt kul!”
Gonzalo Galdi, Nordic Sales Manager, Vayyar

”Vi deltar på Vitalis för att visa upp våra erfarenheter av att arbeta med egenmonitorering samt att ta del av andra företags digitala lösningar. Årets Vitalis har varit toppenbra! Det har varit intressanta föreläsningar, demonstrationer, god mat och trevliga människor!”
Maria Frick Miles, Projektledare VGR, Skaraborgs Sjukhus

”Vi deltog på Vitalis för att vi vill närma oss den skandinaviska marknaden. Vi har ett nytt kontor i Stockholm och ville träffa nya potentiella kunder och vi fick veta att Vitalis är det bästa stället att göra det på. Vitalis var mycket bra då det var många potentiella kunder där, men också utställare som var intresserade av att lära känna oss och hitta möjliga synergier. Det var väldigt bra för oss att få träffa rätt personer.”
Julie Grandeau, Customer Success & Communication Manager, Qumea

”Vi deltog på Vitalis för att presentera våra heldigitala tjänster som heter Capio Go och Capio Hemma. Vi ville träffa potentiella kunder men även knyta kontakt med andra leverantörer och hitta samarbetsområden för att tillsammans fortsätta driva utveckling av vården. Det gick jättebra och det har varit mycket folk som varit och pratat med oss. Det har varit många intressanta samtal.”
Cecilia Meurling, Drift- och utvecklingschef, Capio

”Det största syftet för vårt deltagande är att marknadsföra vår region och att knyta nya kontakter. Det är två starka kluster i vår region som möts på denna attraktiva mötesplats (Life Science och IT) och då är det viktigt för oss att vara en del av det. Årets Vitalis blev riktigt bra, det var en strid ström med intressanta människor och det var en spännande blandning av besökare i vår monter och utställare som vi själva kunde söka upp.”
Kent Jellmund, Investering- och etableringsrådgivare ICT | FDI, BRG

”Vi medverkar på Vitalis för att möta den nordiska hälso-, sjukvårds- och omsorgsmarknaden. De som deltar på konferensen tillhör marknaden för healthtech-bolagen. Under de fem år som vi varit med så ser vi allt större intresse hos dem som kommer till utställningen och tittar. Jag tycker Vitalis är väldigt värdefull som kärnan i något som förhoppningsvis kommer fortsätta att vara världsledande.”
Marianne Larsson, Director, HealthTech Nordic