Röster från Vitalis 2016

Röster från utställare

Nadin_Gurdic_Sectra Sverige_200x200
Nadina Gurdic, Sectra Sverige
“Vi har varit med på Vitalis i flera år, men årets mässa var den bästa hittills! Vi levererar lösningar för lagring, delning och visning av medicinsk multimedia med Sectras VNA som plattform. Heldagskonferensen kring Medical Imaging ökade intresset för t ex vår lösning för digital patologi och integrerad diagnostik. Vi hade rekordmånga besökare och har gott hopp om flera nya kunder bland landsting och sjukhus.”

Annette Bystedt, Cambio Healthcare Systems
“Det är hett just nu på journalsystemsmarknaden, många landsting har upphandlingar på gång. I montern på Vitalis fokuserade vi vår huvudprodukt Cosmic, som bl a fått en ny läkemedelsmodul. Vi hade otroligt många besökare, träffade exakt rätt målgrupp och är förstås med igen 2017.”

linnea_stalhammar_Atea_200x200
Linnéa Stålhammar, Atea Sverige
“Vi utformade vår monter som en akutmottagning, App-Akuten. Responsen blev enorm, vi hade stundtals ett helt galet tryck! Vi ville visa alla inom vården att appar och mobila lösningar finns här och nu. Det gjorde vi bl a genom skarpa demonstrationer, ihop med partners som Gnosco och Ilab. Detta var första gången vi var med på Vitalis, men definitivt inte sista!”

Anette_Thalen_1177_200x200
Anette Thalén, 1177 Vårdguiden
“På årets mässa ville vi visa hur vi utvecklar våra tjänster och ökar användningen. Framförallt ville vi nå landstingen, som t ex måste öppna sina tidböcker om man ska kunna boka läkartider via oss. Vi mötte ett stort intresse, ett 20-tal vårdgivare anmälde sig till vårt e-hälsocoachprogram. Vitalis är ett utmärkt forum för oss, vi är med all säkerhet med nästa år igen.”

Joakim_Nordstrom_microsoft_200x200
Joakim Nordström, Microsoft
“Vi hade sex partners med i vår monter, som bl a visade hur de utför vård på distans med våra molntjänster. För oss var huvudsyftet på Vitalis att skapa brand awareness. Och det kändes att vi nådde ut till helt rätt besökare.”

Johan Hellgren, Stanley Healthcare
“Vi fick ett jättebra gensvar, alla såg nyttan direkt! Vårdpersonal lägger ner många timmar, uppemot 20% av tiden, på att leta upp utrustning. Med vårt Asset Management-system taggas allt, från sängar till infusionspumpar, och lokaliseras direkt med hjälp av det trådlösa nätverk som redan finns på de flesta sjukhus. Det sparar pengar och ökar effektiviteten. Vi kände att vi mötte helt rätt målgrupp på Vitalis och vill absolut vara med igen nästa år!”

truls_busch_christensen_200x200
Truls Busch-Christensen, Blue Ocean Robotics
“Ni svenskar är inte vana vid robotar inom vård och omsorg, i Danmark är det mycket vanligare. Vi fick ett mycket positivt mottagande när vi introducerade våra robotar på årets Vitalis. Vi knöt flera intressanta kontakter, bl a med vårdcentraler och äldreomsorg. Robotar underlättar kommunikationen på flera plan och kan fylla en stor funktion, inte minst för att höja livskvaliteten för vårdtagare. Vi är mycket nöjda och tänker ställa ut nästa år igen.”

Niklas_Anderson_Secmaker_200x200
Niklas Anderson, VD, Secmaker
Jag lyfter på hatten för Vitalis och ert gäng i Göteborg. Vi fick grym utdelning på mässan.

Evamaria Nerell, Utredare, Socialstyrelsen
En bra mötesplats där vi kunnat nätverka och träffa andra aktörer.
Det är en bra möjlighet att samarbeta mellan organisationer i presentationerna på konferensen.

Röster från besökare

Jonas_Ekstrom_200x200
Jonas Ekström, klinikchef, Landstinget Västmanland
“Jag har varit med flera gånger, men årets Vitalis var den bästa hittills! Jag är framförallt intresserad av omställningen från traditionell vård till vård där vi verkligen drar nytta av ny teknologi. Primärvårdsspåret dag tre gav mycket, t ex Alexander Börves seminarium kring en nyutvecklad app, ett snabbtest för diagnostik av hudcancer. En kreativ lösning som många skulle vilja ha men som våra system inte är riggade att hantera p g a snåriga regelverk. Den frustration han kände kan jag verkligen förstå. På utställningen hittade jag också många intressanta nyheter.”

Jeanette_Andersson_Skaraborg_200x200
Jeanette Andersson, utvecklingsledare, Skaraborgs kommunalförbund
“Mitt intresse gäller den digitala utvecklingen inom äldreomsorgen. Seminariet kring telemedicin i öppenvården, som bl a visade hur vårdcentraler arbetar med vård på distans, var t ex väldigt bra. Man kan tycka att varför har vi inte gjort det här för tio år sedan? Tekniken är ju inte ny, direkt. Det var en tankeställare. Vi måste helt klart jobba med strukturer, upphandling och implementera i många kommuner. Extra plus var att det fanns ett intressant utbud kring det här bland utställarna.”

Cecilia_Karlsson_LI_200x200
Cecilia Karlsson, eHälsostrateg, Landstinget i Värmland
“Helhetsintrycket är mycket bra. Vitalis har blivit mer givande för vårdprofessionerna, den riktar sig inte längre bara till IT-folk. De utmaningar verksamheten står inför speglades t ex i spåret kring invånartjänster. Sedan hittade jag mycket intressant bland utställarna, t ex kring diktering med igenkänning och digitala vårdmöten.”

Bjarne_Melvas_sahlgrenska_200x200
Bjarne Melvås, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
“Jag var med för första gången och ville se nya, effektiva lösningar för att underlätta processen på en vårdavdelning. Det gjorde jag också, främst i mässdelen, där en del saker var mycket imponerande. Framförallt digitala lösningar för uppdatering av vårdprocessen med digitala patientlistor och lätthanterliga touch screen-funktioner där man snabbt kunde få upp t ex röntgen- och lab-svar, m m. Fantastiskt bra!”

Helena Andersson, eHälsostrateg, Landstinget Blekinge
“Det var hög kvalitet rakt igenom på årets Vitalis. Tidigare har det handlat mycket om nationell IT, om teorier och sånt som ska utvecklas. Nu känns det som det lossnat, nu är fokus på hjälpmedel som faktiskt gör nytta i vården. Seminarierna kring framtidens vårdinformationsmiljö och hur man får bättre omhändertagande genom minskad dubbeldokumentation är ett par exempel. På mässan testade jag jättehäftiga 3D-glasögon: man kom in i en virtuell värld, kunde t ex gå omkring i en skog. Det kan bidra till smärtlindring fick jag veta. Det kan jag förstå, för man mådde förbaskat bra i den där skogen!”