Vem besöker Vitalis?

Vitalis är en mötesplats för alla som jobbar strategiskt eller operativt med verksamhetsutveckling och eHälsofrågor inom vård och omsorg. Besökarna kommer från såväl regioner, kommuner och statliga verksamheter som privata aktörer. Hit kommer exempelvis:

• Beslutsfattare och verksamhetsansvariga i vården
• IT-chefer/-strateger/-arkitekter i vården
• Projektledare
• Vårdadministration
• Läkare, sjuksköterskor och andra kliniskt verksamma
• Socialchefer/omsorgschefer/äldreomsorgschefer
• Politiker
• Inköpare
• Forskare

konf