Nordens mest kompletta mässa för lösningar inom eHälsa

Boka utställarplats på Vitalis 2018

Utställningen på Vitalis erbjuder ett unikt tillfälle att se det senaste inom IT för hälsa, vård och omsorg. Här träffas alla branschens ledande aktörer och leverantörer som bland annat visar system för journalhantering, vårddokumentation, informationsöverföring, läkemedelshantering och mycket annat. Över 170 leverantörer ställde ut på Vitalis 2017.

Du behöver inte delta i Vitalis-konferensen för att ta del av den välfyllda mässdelen.

Utställarna på Vitalis visar bl.a.:
Beslutsstöd
Informationsöverföring
Invånartjänster
Journalhantering
Läkemedelshantering
Mobila verksamhetsstöd
Säkerhet
Telemedicin
Vårddokumentation
Välfärdsteknologi som produktområde
Övervakningssystem
Övrigt

Medverka som utställare

En unik möjlighet att träffa de viktigaste IT-beslutsfattarna inom hälsa, vård och omsorg på samma gång.

Medverka som utställare 2018