Vitalis@himss

Följ med till världens största eHälsoevent

Följ med till världens största eHälsoevent

Save the date:
Kunskapsresa 8 – 13 mars HIMSS20 Orlando, USA

Bokningslänkar är under framtagande!

Följ med på en kunskapsresa till HIMSS20 i Orlando, världens största eHälsokonferens och mässa. Syftet med resan är att få nya insikter och kunskaper samt ge möjlighet till utökat nätverk inom eHälsa i Sverige – vilket positivt bidrar till snabbare utveckling och digitalisering på hemmaplan.

Detta år blir det ingen arrangerad svensk delegation i stil med år 2019 där SKR, Ehälsomyndigheten, Inera och Swedish Medtech stod som inbjudare. Men för de svenskar som väljer att åka kommer det att erbjudas en inledande och en avslutande gemensam kunskapssession, samt möjlighet att ses och dela erfarenheter efter konferensdagarnas slut. Resan görs därmed som en del av HIMSS Europe Nordic Delegation to HIMSS20, med skillnaden att en inledande svensk kunskapssession och en avslutande summering lagts till.

Den inledande kunskapssessionen blir en utblick där vi med utgångspunkt ifrån våra svenska frågeställningar tar hjälp av erfarenheter ifrån ett par amerikanska organisationer och där vi i ett efterföljande samtal diskuterar hur vi kan leda utvecklingen framåt på hemmaplan. För att få en bättre prisnivå så har ett erbjudande förhandlats fram där ett par dyra nätverksevent valts bort.

Kunskapssessionen är ett forum där samtliga deltagare i den nordiska delegationen, utifrån ett svenskt perspektiv, är välkomna att i ett icke‐kommersiellt sammanhang öppet diskutera frågeställningarna. Detaljprogram med talare annonseras senare.

En besöksguide (ej industrisponsrad) kommer att tas fram med förslag på vilka Himss-föreläsningar och aktiviteter i utställningen som kan följas för ytterligare inspiration och fördjupning.

Det svenska programinnehållet under Himss kommer att hållas ihop av Hans Almvide, Vitalis i samråd med Henrik Moberg, Socialdepartementet, Patrik Sundström, SKR och Christian Elmehagen, Swedish Medtech.

Preliminärt tidsschema kunskapsresa 8 – 13 mars 2020

Söndag 8/3

 • Välkomstmottagning för den nordiska delegationen

 

Måndag 9/3

 • Nordisk workshop och svensk kunskapssession , gemensam svensk/nordisk lunch.
 • HIMSS Opening Reception

 

Tisdag 10/3 

 • HIMSS konferens och utställning, gemensam svensk/nordisk lunch
 • HIMSS Keynote
 • Swedish After Conference (separat kostnad) alt International Reception (ej inkluderad med svenskrabatten)

 

Onsdag 11/3

 • HIMSS konferens och utställning, gemensam svensk/nordisk lunch
 • Swedish After Conference (separat kostnad) alt. nordisk middag (ej inkluderad med svenskrabatten)

 

Torsdag 12/3 

 • HIMSS konferens och utställning
 • Gemensam svensk/nordisk lunch med anslutande svensk summering av resan
 • Swedish After Conference (separat kostnad) alt. Himss Special event (separat kostnad)

 

Fredag 13/3  

 • HIMSS konferens
 • Hemresa

 

Vi har reserverat ett antal hotellrum på delegationshotellet och bokningsinstruktion till dessa får du efter att du registrerat ditt deltagande.

Bokningslänkar till den svenska gruppen är under framtagande, men du får gärna anmäla ditt intresse att delta till oss, så skickar vi länkar och uppdaterad information så snart det finns tillgängligt.

Du kan läsa om den Nordiska delegationen här >>
OBS! om du vill undvika att betala för nätverkseventen International reception och Nordic Dinner ska du ej använda anmälningslänken på denna nordiska sida.

Intresseanmälan och frågor hanteras av:
Hans Almvide, konferensansvarig Vitalis, mejl: hans.almvide@gmail.com eller tel: +4672248240