Vitalis@himss

Svensk delegation på världens största eHälsoevent

Svensk delegation på världens största eHälsoevent

Kunskapsresa till HIMSS19, powered by Vitalis och HIMSS Nordic Community, 10-15 februari 

En svensk delegations-/kunskapsresa till HIMSS19 i Orlando, världens största eHälsokonferens och mässa! Syfte med resan var att få nya insikter och kunskaper samt ge möjlighet till utökat nätverk inom eHälsa i Sverige – vilket positivt bidrar till snabbare utveckling och digitalisering på hemmaplan.

Kunskapsresan ägde rum i samråd mellan eHälsomyndigheten, SKL, Inera, Socialdepartementet och Swedish Medtech. Detta i samarbete med HIMSS och Vitalis. För mer information och hela programmet, klicka här.

Vitalis rapporterar: Detta är höjdpunkterna från HIMSS

Med 45 000 medverkande, över 1 200 utställare, representation från 90 länder och 1 000 föreläsningar blev HIMSS19 en succé!

Den svenska delegationen blev i år rekordstor med hela 125 deltagare från 10 regioner, kommuner, myndigheter, organisationer och leverantörer. En mycket bra sammansättning med god dynamik och kunskapsöverföring!

Vitalis bidrog tillsammans med eHälsomyndigheten, SKL, Inera, Socialdepartementet och Swedish Medtech till det kunskapsdrivna programmet och högintressanta talare:

  • Från politiskt beslut till nationell interoperabilitet, Don Rucker, M.D. National Coordinator for Health Information Technology (‪healthit.gov‬)
  • Världens första virtuella sjukhus, Daniel A. Norselli, Vice President of Strategic Client Success, Mercy Virtual
  • Children’s national Health System, Brian Jacobs, M.D,Vice President, Chief Medical Information Officer and Chief Information Officer, Children’s National Health System in Washington, DC

 

Aktuella trender och intressant utveckling:

API:er
Application programming interface, en specifikation av hur olika applikationsprogram kan användas och kommunicera med specifik programvara.
Öppna gränssnitt, så kallade API:er, som tillåter vem som helst att bygga en programvara som kan interagera.

Lagförslag: NPRM, Notice of Proposed Rulemaking to Improve the Interoperability of Health Information
Det hetaste ämnet under HIMSS19. Om vi hade infört det i Sverige så hade alla vårdgivare, även regioner, tvingats att lämna ut all relevant journaldata digitalt till patienter, och till vårdgivare som behöver data för vård av patienten. Även om lagen endast genomförs i USA bedöms den kunna driva utvecklingen framåt i stora delar av världen, inte minst Sverige. Läs mer om lagförslaget här >>

Nuance Communications presenterade “AI-Powered Exam Room” Dragon, AI-baserad sjukvårds-IT även kallad: Ambient Clinical Intelligence (ACI). Ett tal-igenkänningsprogram som nu möjliggör Journalskrivning i realtid, där patienten själv kan se pågående dialog som registreras med läkaren, och simultant överför tal/skrift direkt till medicinskt korrekt journal. Läkare och patient har möjlighet att få direktkontakt med avstämning hela tiden under genomförd undersökning.

Apple visade sin lösning för patientens egen journal. Via en standard-app i IOS hämtas data från de vårdgivare som samverkar kring en gemensam standard.
Bygger på FHIR (The Argonaut project).

Personalized Healthcare
Individanpassad sjukvård med t.ex. digitala biomarkörer, DNA-analys, personalized medicine.

Ett ofta förekommande uttryck under dagarna var: ”Empower patients to be informed customers”, att ge patienter tillgång till sin egen data, fokus utgår från patienten (kunden) och lösningar som underlättar för dem att vara delaktiga i sin egen behandling.

Vi tackar för många intressanta samtal, möten, ny kunskap och inspiration och nya samarbeten!