Teman 2017

Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till exempel på införanden och verktyg för dig som utvecklar och jobbar med eHälsofrågor.

Seminarierna spänner över allt ifrån övergripande myndighetsinformation till exempel på införanden och verktyg för dig som utvecklar och jobbar med eHälsofrågor.

Tema på konferensen 2017:

Beslutsstöd
Förändringsledning
Hälsotjänster
Kommunal eHälsa
Medical Imaging
Patientsäkerhet
Teknik
Vård i hemmet
Vård på distans
Vårdtjänster
Välfärdsteknologi
Äldreomsorg