Programrådsmedlemmar

För Vitalis 2019

Ordförande och ansvarig för konferensprogrammet:
Hans Almvide, konsult, Svenska Mässan

Medlemmar:
Karin Båtelson, Sjukhusläkarna
David Liljequist, Vårdförbundet
Viktoria Loo Skyman, Famna
Linda Swirtun, Vinnova
Angelica Hafström, Uddevalla kommun
Martin Rydmark, Sahlgrenska Akademin
Lotta Holm-Sjögren, Socialstyrelsen
Evamaria Nerell, Socialstyrelsen
Mikael Johansson, Inera AB
Ragnar Nordberg och Magnus Fogelberg, Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Anette Mårdbrink, B3IT, ICT-gruppen, Swedish Medtech
Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting
Kerstin Karlsson, Göteborgs stad
Lars Lindsköld, Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Lisa Hagberg, Stockholms Läns Landsting
Niklas Eklöf och Erika Burlin, eHälsomyndigheten
Emma Spak, SKL
Therese Sjöberg, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Gårdmark Östh, Läkemedelsverket
Helena Palm, SKL
Bengt von Zur Mühlen, Sjukhusläkarna
Joakim Falk, Svensk Sjuksköterskeförening