Programrådsmedlemmar Vitalis 2017

Vitalis programråd för tillskapande av konferensprogrammet 2017 bestod av personer som i sina ordinare yrkesroller, på olika sätt, är experter inom eHälsa.

Vitalis programråd för tillskapande av konferensprogrammet 2017 bestod av personer som i sina ordinare yrkesroller, på olika sätt, är experter inom eHälsa.

Nedan ser du en lista på de personer som ingår i Vitalis programråd.

Ordförande och ansvarig för konferensprogrammet:
Hans Almvide, konsult, Svenska Mässan

Medlemmar:
Karin Båtelson, Sjukhusläkarna
David Liljequist, Vårdförbundet
Viktoria Loo Skyman, Famna
Johanna Ulfvarson, Vinnova
Angelica Hafström, Uddevalla kommun
Martin Rydmark, Sahlgrenska Akademin
Lotta Holm-Sjögren, Socialstyrelsen
Evamaria Nerell, Socialstyrelsen
Brita Nilsson Engström, Inera AB
Ragnar Nordberg och Magnus Fogelberg, Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Anette Mårdbrink, B3IT, ICT-gruppen, Swedish Medtech
Patrik Sundström, Sveriges Kommuner och Landsting
Kerstin Karlsson, Göteborgs stad
Lars Lindsköld, Svensk Förening för Medicinsk Informatik
Lisa Hagberg, eHälsomyndigheten
Emma Spak, SKL
Therese Sjöberg, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset
Karin Gårdmark Östh, Läkemedelsverket

per augusti 2017.