Primärvård@vitalis

Ny teknik och omställning till god och nära vård

Ny teknik och omställning till god och nära vård

Primärvården är kärnan i svensk hälso- och sjukvård och navet för den omställning till en nära mindre sjukhustung vård som sker bland annat genom Anna Nergårdhs arbete med utredningen God och Nära vård. Behovet att hitta nya vägar för att bättre kunna nyttja resurser – inte minst personalens tid – för att tillhanda vård med utgångspunkt från patientens behov är stort. Det har varit stort intresse för primärvård på Vitalis de senaste åren, och 2018 valde vi att fokusera primärvårdsdagen på hur eHälsa och ny teknik kan stödja omställningen till en god och nära vård med primärvården som bas. Denna heldag var fylld av ny inspiration och konkreta goda exempel som förhoppningsvis sporrar ny utveckling på andra håll i landet.

 

Se hela programmet för Primärvård@vitalis 2018 >>