Primärvård@vitalis

Ny teknik och omställning till god och nära vård

Primärvården är kärnan i svensk hälso- och sjukvård och navet för den omställning till en nära mindre sjukhustung vård som sker bland annat genom Anna Nergårdhs arbete med utredningen God och Nära vård. Behovet att hitta nya vägar för att bättre kunna nyttja resurser – inte minst personalens tid – för att tillhanda vård med utgångspunkt från patientens behov är stort.

Framtidens

Primärvård

Primärvård är

Kärnan

i svensk hälso- och sjukvård