Presentationsmall

Här kan du som föreläsare hämta den PowerPoint-mall som ska användas i samband med Vitalis. Det finns en vit och en svart variant.

Här kan du som föreläsare hämta den PowerPoint-mall som ska användas i samband med Vitalis. Det finns en vit och en svart variant.