Kurs: Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverk

23 april 2018

23 april 2018

Kursen Patientsäkra IT-system i vården och nya regelverk arangeras på Vitalis av MTF (Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik)

Kursen är nu fullbokad och anmälan stängd.

Syfte
Skapa bättre förståelse för helhetsperspektivet på eHälso-lösningar och medicinska IT-system för alla inblandande aktörer och parter, samt förtydliga regelverkskraven inom branschen

Innehåll i kursen

• Samarbetet mellan tillverkare, leverantörer och vårdgivare
• Övergripande livscykel för IT-system
• Definitioner inkl. avsedd användning och medicinskt ändamål.
• Riskhantering och konsekvenser, inkl. klassificering
• Ledningssystem
• Egentillverkning
• Kravställning
• Säker programvara och modulkoncept
• Uppdateringskarusellen under drift
• Återkoppling och avvikelsehantering

Utbildningens innehåll är baserat på kommande regelverk för medicintekniska produkter (MDR och IVDR) samt nuvarande föreskrifter och standarder.

Sista dag för anmälan var 15e mars. Du som anmält dig till kursen har även möjlighet att boka dig till Vitalis-konferensen med 20% rabatt.

Undervisningsformer
Föreläsning, gruppdiskussioner och övningar

Målgrupp
Tillverkare, vården och övriga aktörer kring medicinska IT-system, eHälso-lösningar, och andra nätverksanslutna medicintekniska produkter inom vården. Inga förkunskaper krävs
Deltagare kan t.ex vara; Beslutsfattare inom vården, Styr-, förvaltnings- och inköpsorganisationer för IS/IT inom vården, Tillverkare och leverantörer av IS/IT-system eller tjänster till vården, IT-funktioner inom vården, Medicintekniska ingenjörer och laboratorieingenjörer

Föreläsare
Helen Sandelin, Mediteq
Jessica Ylvén, Västra Götalandsregionen

Helen Sandelin

Helen Sandelin är expert inom området medicintekniska produkter, regelverk och standarder och arbetar som rådgivande konsult. Hon har arbetat med kvalitet och lagkrav sedan 2003 och är ingenjör inom data och systemteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Helen deltar i arbetet med standardisering inom TK 62 – Elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

Helen är sedan 2009 utbildningsledare med stort fokus på att ge varje deltagare nya kunskaper, insikter och erfarenheter med sej hem från varje kurstillfälle.

Jessica Ylvén

Jessica Ylvén är 1:e Ingenjör och arbetar med medicinteknisk säkerhet, regelverk, avvikelsehantering, riskanalyser, utbildning m.m. och håller föreläsningar på sjuksköterskeutbildningarna på Göteborgs Universitet. Hon har även gjort utredning kring kraven på vårdgivaren gällande medicinska informationssystem och riskhantering. Jessica är civilingenjör inom Medicinsk Teknik från Linköpings Tekniska Högskola och har arbetat på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i olika roller sedan 1997. Jessica är även gruppledare för det nationella MT-säkerhetsnätverket inom LfMT.

Kostnad och bokning

Tid och plats
23 april, kl 10:00-17:00. Svenska Mässan, Göteborg
Anmälan görs senast 15e mars, efter det tar vi emot anmälningar i mån av plats.

Kursavgift

3700 kr exkl. moms för medlem i MTF, 5200 kr för övriga
I avgiften ingår fika, lunch, digitalt kursmaterial och fritt inträde till Vitalis utställning för 24-26/04 (värde 495 SEK).

Avbeställningsregler: Om besked lämnas senare än; senaste anm.dag, faktureras 10%; 14 dag innan kurs, faktureras 50%; 75h innan kurs, faktureras 100%; vid sjukdom mot läkarintyg 10 %.

Länk till medlemskap i MTF

 Upplysningar
Utbildningsansvariga MTF
Ingalill Karlsson, E-post: ingalill.karlsson@akademiska.se
Neda Haj-Hosseini, E-post: neda.haj.hosseini@liu.se