Masterclass

- En grundläggande eHälsoutbildning som ingår när du registrerar dig till Vitalis.

- En grundläggande eHälsoutbildning som ingår när du registrerar dig till Vitalis.

masterclass_apple

Registrera dig till Vitalis och ta del av en grundläggande eHälsoutbildning. Kursplanen är framtagen i samverkan med bl.a. e-Hälsomyndigheten, SKR, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för eHälsoområdets möjligheter och risker.

eHälsofrågor är idag vardag för ett stort antal medarbetare inom vård och omsorg, och detta kräver att systemägare, administratörer och profession har ingående kunskap om bland annat informatik, lagar och etik. Medarbetarnas digitala kompetens är av stor vikt för att kunna bedriva god och säker vård. Masterclass arrangeras för femte året och har kompletterats med fler interaktiva moment och möjligheter till diskussion. De mest framstående experterna inom området undervisar.

Hur anmäler jag mig?
Masterclass ingår när du registrerar dig till konferensen.

Registrera dig till konferensen

Program
Programmet är indelat i tre olika block:

  • Block 1 eHälsa i vården- och omsorgens paradigmskifte
  • Block 2 Juridik och etik
  • Block 3 Interoperabilitet – hur ska systemen prata med varandra?

 

Se hela programmet för Masterclass här

Utbildningsmål
Utbildningen skall ge baskunskaper och orientering inom eHälsoområdet. Speciellt fokus läggs vid patient- och brukarperspektivet, liksom aspekter kring användbarhet, etik, juridik och integritet.

Målgrupp
Alla som arbetar med utveckling av vård och omsorg, där digital teknik utgör en viktig del, inom såväl kommun som regioner. Utbildningen vill belysa hela vårdkedjan med ett gränsöverskridande perspektiv.

Till exempel:
• Verksamhetsnära professioner och övrig personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, personal inom socialtjänsten m fl)
• Ledare på olika nivåer/beslutsfattare
• It-relaterade funktioner
• Leverantörer

I samverkan med:

      vårdförbundet    socialstyrelsen-logo20130601