eHälsoutbildning med utbildningsbevis

Torsdagen den 23 maj klockan 8.30-15. Se program nedan!

E-hälsoutbildning med utbildningsbevis

masterclass_apple

Nu finns återigen möjlighet att ta del av en grundläggande eHälsoutbildning i samband med Vitalis den 23 maj kl. 8.30-15. Kursplanen är framtagen i samverkan med bl.a. eHälsomyndigheten, SKL, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för eHälsoområdets möjligheter och risker och erbjuda ett utbildningsbevis.

eHälsofrågor är idag vardag för ett stort antal medarbetare inom vård och omsorg, och detta kräver att systemägare, administratörer och profession har ingående kunskap om bland annat informatik, lagar och etik. Medarbetarnas digitala kompetens är av stor vikt för att kunna bedriva god och säker vård.
Masterclass arrangeras för fjärde året och har kompletterats med fler interaktiva moment och möjligheter till diskussion. De mest framstående experterna inom området undervisar.

Utbildningsmål
Utbildningen skall ge baskunskaper och orientering inom eHälsoområdet. Speciellt fokus läggs vid patient- och brukarperspektivet, liksom aspekter kring användbarhet, etik, juridik och integritet.

Datum och tid 
Torsdagen 23 maj kl. 8.30-15

Lokal
F4

Målgrupp
Alla som arbetar med utveckling av vård och omsorg, där digital teknik utgör en viktig del, inom såväl kommun som regioner. Utbildningen vill belysa hela vårdkedjan med ett gränsöverskridande perspektiv.

Till exempel:
• Verksamhetsnära professioner och övrig personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, personal inom socialtjänsten m fl)
• Ledare på olika nivåer/beslutsfattare
• It-relaterade funktioner
• Leverantörer

Masterclass@vitalis – Program

Vi tillbringar dagen i lokal F4.

08.30 – 08.40 Introduktion till kursen
Vivéca Busck Håkans, eHälsomyndigheten och David Liljequist, Vitalis programråd

08.40 – 09.00 Vision e-hälsa 2025 och Interoperabilitet – Vad vill vi uppnå?
Karina Tellinger, SKL och Erika Ericsson, eHälsomyndigheten

09.00 – 10.40 Block 1: eHälsa i vården- och omsorgens paradigmskifte

Moderator Vivéca Busck Håkans

09.00 – 09.20 Paradigmskiftet utifrån vårdprofessionernas perspektiv
David Liljequist, Sektionen för omvårdnadsinformatik

09.20 – 09.40 Paradigmskiftet utifrån ett Socialtjänstperspektiv
Maria Gill, RISE Sics Digital Health lab

09.40 – 10.00 Innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar
Lisa Lundgren, Region Norrbotten

10.00 – 10.20 Framtidens vårdinformationssystem – vad vill regionerna med de nya systemen?
Jonas Rudenstam, Region Västernorrland, Ordförande FVIS RVN

10.20 – 10.40  Gruppdiskussion (inkl. kaffe)
Moderator leder diskussionen

10.40 – 12.00 Block 2: Juridik och etik

Moderator Vivéca Busck Håkans

10.40 – 11.00 Den strategiska insatsgrupperingen för Regelverk i Vision e-hälsa 2025
Henrik Moberg, Socialdepartementet, arbetsgruppen för regelverk

11.00 – 11.20 Etik vid användande av eHälsa och välfärdsteknik
Evamaria Nerell, Socialstyrelsen

11.20-11.40 Hur värnar vi patientens/brukarens integritet i en digital vård och omsorg?
Markus Ekbäck, SKL

11.40 – 12.00 Gruppdiskussion
Moderator leder diskussionen

12.00 – 13.00  LUNCH

13.00 – 15.00 Block 3: Interoperabilitet – hur ska systemen prata med varandra?

Moderator David Liljequist

13.00 – 13.20 Nationella eHälsotjänster
Sofie Zetterström, Inera

13.20-14.30 Nationella initiativ kring grundförutsättningar och stöd för interoperabilitet.
– Arbetet med enhetligarebegreppsanvändning och standarder (semantiska och tekniska) inom Vision e-hälsa 2025
– Strukturerad och ändamålsenlig dokumentation
– Nationell samverksgruppstrukturerad vårdinformation.
– Regeringsuppdrag att tillgängliggöra och förvalta gemensamma nationella specifikationer
Anna Aldehag, Socialstyrelsen, ordförande Enhetligare begreppsanvändning Vision e-hälsa, Stefan Gustavsson, Inera, Lotti Barlow, Lotta Holm Sjögren, Socialstyrelsen Vivéca Busck Håkans, eHälsomyndigheten

14.30 – 14.50 Gruppdiskussion (inkl. kaffe)
Moderator leder diskussionen

14.50 – 15.00 Summering och avslutning
Vivéca Busck Håkans, eHälsomyndigheten och David Liljequist, Vitalis programråd

Hur anmäler jag mig?

Masterclass@vitalis är fullbokat!

Kontaktuppgifter
Hans Almvide, programansvarig, hans.almvide@gmail.com, 0722-482240
Maria Sterner, affärsansvarig, maria.sterner@svenskamassan.se, 031-7088235

Vill du fortfarande gå på konferensen? Anmäla dig här>>

 

I samverkan med:

skl  vårdförbundet    socialstyrelsen-logo20130601