eHälsoutbildning med utbildningsbevis

masterclass_applePå Vitalis finns möjlighet att ta del av en grundläggande e-hälsoutbildning, där kursplanen är framtagen i samverkan med bl a SKL, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Målet med utbildningen var att ge en ökad förståelse för eHälso-områdets möjligheter och risker samt erbjuda ett utbildningsbevis.

E-hälsofrågor är idag vardag för ett stort antal medarbetare inom vård och omsorg, och detta kräver att systemägare, administratörer och profession har ingående kunskap om bland annat informatik, lagar och etik. Medarbetarnas digitala kompetens är av stor vikt för att kunna bedriva god och säker vård.

Masterclass arrangeras för fjärde året och har kompletterats med fler interaktiva moment och möjligheter till diskussion. De mest framstående experterna inom området undervisar.

Presentationer
Nedan finner du presentationerna från 2017 års Masterclass.

Grunderna i e-hälsa och välfärdsteknologi >

Den digitala vägen till morgondagens vård och omsorg >

Paradigmskiftet utifrån ett socialtjänstperspektiv >

Nationella e-hälsotjänster >

Ändamålsenlig och strukturerad dokumentation >

Etik vid användande av eHälsa och välfärdsteknik >

Implementering i verksamheten – hur svårt kan det vara? >

Innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar >

Utbildningsmål
Utbildningen skall ge baskunskaper och orientering inom e-hälsoområdet. Speciellt fokus läggs vid patient- och brukarperspektivet, liksom aspekter kring användbarhet, etik, juridik och integritet.

Målgrupp
Alla som arbetar med utveckling av vård och omsorg, där digital teknik utgör en viktig del, inom såväl kommun som landsting. Utbildningen vill belysa hela vårdkedjan med ett gränsöverskridande perspektiv.

Till exempel:
• Verksamhetsnära professioner och övrig personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, personal inom socialtjänsten m fl)
• Ledare på olika nivåer/beslutsfattare
• It-relaterade funktioner
• Leverantörer

Översiktligt utbildningsinnehåll

Block 1, Introduktion, utbildning och framtidsperspektiv:
• Grunderna i e-hälsa och välfärdsteknik (termer, interoperabilitet m.m.) samt en översikt på utbildningar i ämnet, Evamaria Nerell Socialstyrelsen
• Världsbäst på e-hälsa 2020, Patrik Sundström, SKL
• Paradigmskiftet utifrån vårdprofessionernas perspektiv, David Liljeqvist, Vårdförbundet
• Paradigmskiftet utifrån ett Socialtjänstperspektiv, Maria Gill, Sveriges Kommuner och Landsting

Block 2, Nationella e-hälsoinitiativ:
• Nationella e-hälsotjänster, Sofie Zetterström, vice vd och marknadschef, Inera
• Vad gör eHälsomyndigheten?, Åsa Welin, eHälsomyndigheten
• Strukturerad och ändamålsenlig dokumentation, Oskar Nielsen, Socialstyrelsen

Block 3; Etik, integritet och juridik
• Forskning kring etik vid användande av välfärdsteknik, Elisabeth Lagerkrans, Myndigheten för delaktighet
• Bäst i världen på att skydda den personliga integriteten – utan att minska takten på digitaliseringen. Integritetsutredningen, Socialstyrelsen
• Runda bordsdiskussioner kring dilemman

Block 4: Digitalisering ur ett verksamhetsperspektiv
• Implementering i verksamheten – hur svårt kan det vara? , Malin Hofflander, Hofflander Consult AB
• Runda bord kring frågeställningar
• Så arbetar vi med innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar, Lisa Lundgren, Norrbottens läns landsting
• Störande eller stödjande?, David Liljeqvist, Vårdförbundet

Kontaktuppgifter
Hans Almvide, programansvarig, hans.almvide@gmail.com, 0722-482240
Maria Sterner, affärsansvarig, maria.sterner@svenskamassan.se, 031-7088235

I samverkan med:

skl  vårdförbundet    socialstyrelsen-logo20130601