eHälsoutbildning med utbildningsbevis

E-hälsoutbildning med utbildningsbevis

masterclass_apple

Torsdag 26 april 2018, 8.30-16

Nu finns återigen möjlighet att ta del av en grundläggande eHälsoutbildning i samband med Vitalis, där kursplanen är framtagen i samverkan med bl a eHälsomyndigheten, SKL, Vårdförbundet och Socialstyrelsen. Målet med utbildningen är att ge en ökad förståelse för eHälsoområdets möjligheter och risker och erbjuda ett utbildningsbevis.

eHälsofrågor är idag vardag för ett stort antal medarbetare inom vård och omsorg, och detta kräver att systemägare, administratörer och profession har ingående kunskap om bland annat informatik, lagar och etik. Medarbetarnas digitala kompetens är av stor vikt för att kunna bedriva god och säker vård.
Masterclass arrangeras för fjärde året och har kompletterats med fler interaktiva moment och möjligheter till diskussion. De mest framstående experterna inom området undervisar.

Utbildningsmål
Utbildningen skall ge baskunskaper och orientering inom eHälsoområdet. Speciellt fokus läggs vid patient- och brukarperspektivet, liksom aspekter kring användbarhet, etik, juridik och integritet.

Målgrupp
Alla som arbetar med utveckling av vård och omsorg, där digital teknik utgör en viktig del, inom såväl kommun som landsting. Utbildningen vill belysa hela vårdkedjan med ett gränsöverskridande perspektiv.

Till exempel:
• Verksamhetsnära professioner och övrig personal (läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, personal inom socialtjänsten m fl)
• Ledare på olika nivåer/beslutsfattare
• It-relaterade funktioner
• Leverantörer

 

Masterclass@vitalis – Program

08:30-08:40
Introduktion till kursen
Föreläsare: Jean-Luc af Geijerstam och Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten & David Liljequist, Vårdförbundet

08:40-09:00
Vision e-hälsa 2025 och Interoperabilitet – Vad vill vi uppnå?
Föreläsare: Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten

Block 1: Organisatorisk interoperabilitet

Moderator: Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten

09:00-09:20
Paradigmskiftet utifrån vårdprofessionernas perspektiv
Föreläsare: David Liljequist – Vårdförbundet

09:20-09:40
Paradigmskiftet utifrån ett Socialtjänstperspektiv
Föreläsare: Maria Gill – RISE Sics Digital Health lab

09:40-10:00
Innovativa arbetssätt med stöd av digitala lösningar
Föreläsare: Lisa Lundgren – Region Norrbotten

10:00-10:20
Nationella eHälsotjänster
Föreläsare: Sofie Zetterström – Vice vd och marknadschef, Inera

10:20-10:40
Gruppdiskussion inkl. kaffe
Leds av moderator Jean-Luc af Geijerstam, eHälsomyndigheten

Block 2: Juridisk interoperabilitet

Moderator: Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten

10:40-11:00
Den strategiska insatsgrupperingen för Regelverk i Vision e-hälsa 2025
Föreläsare: Charlotta Sandström – eHälsomyndigheten

11:00-11:20
Etik vid användande av eHälsa och välfärdsteknik
Föreläsare: Elisabeth Lagerkrans – Myndigheten för delaktighet, Evamaria Nerell – Socialstyrelsen

11:20-11:40
Hur ser lagstiftningsprocessen ut? – Exempel utifrån pågående arbete med Nationell läkemedelslista
Föreläsare: Maarten Sengers – Socialdepartementet

11:40-12:00
Gruppdiskussion
Leds av moderator Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten

Block 3: Semantisk- och teknisk interoperabilitet

Moderator: Maria Hassel, eHälsomyndigheten och David Liljequist, Vårdförbundet

12:50-13:20
De strategiska insatsgrupperingarna för Standarder och Enhetligare begreppsanvändning i Vision e-hälsa 2025
Föreläsare: Anna Aldehag, Socialstyrelsen och Stefan Gustavsson, Inera

13:20-13:50
Strukturerad och ändamålsenlig dokumentation
Föreläsare: Lotti Barlow, Socialstyrelsen

13:50-14:10
Nationell förvaltningsorganisation för standarder
Föreläsare: Erika Ericsson – eHälsomyndigheten

14.10-14.30
Gruppdiskussion inkl. kaffe
Leds av moderator Maria Hassel, eHälsomyndigheten

14:30-14:50
Summering och avslutning
Leds av Jean-Luc af Geijerstam och Niklas Eklöf, eHälsomyndigheten samt David Liljequist, Vårdförbundet

Kontaktuppgifter
Hans Almvide, programansvarig, hans.almvide@gmail.com, 0722-482240
Maria Sterner, affärsansvarig, maria.sterner@svenskamassan.se, 031-7088235

Anmälan och priser
Pris: 3 900 SEK inkl lunch och fika.
Masterclass ingår även som val i två- och tredagarskort, men anges vid anmälan. Begränsat antal platser.

ANMÄL DIG HÄR TILL MASTERCLASS 26 APRIL>

I samverkan med:

skl  vårdförbundet    socialstyrelsen-logo20130601

Masterclass 26 april

Anmäl dig här till Masterclass