Konferensteman Vitalis 2019

Några av årets teman för Vitalis är:

• Artificiell Intelligens (AI)
• Patientsäkerhet
• Förändringsledning
• Hälsotjänster
• Beslutsstöd
• Vård på distans
• Vårdtjänster
• Teknik
• Medical Imaging
• Välfärdsteknologi
• Äldreomsorg
• Vård i hemmet
• Krisberedskap
• Invånare/Patientbehov
• Framtidens omsorg och vård