Konferensteman Vitalis 2018

Teman för Vitalis 2018 var:

 • Välfärdsteknologi
 • Patientsäkerhet
 • Vård på distans
 • Hälsotjänster
 • Vård i hemmet
 • Förändringsledning
 • Teknik
 • Säkerhet
 • Beslutstöd
 • AI
 • Vårdtjänster
 • Kommunal eHälsa
 • Äldreomsorg
 • Medical Imaging
 • Annat, eHälsa