AI@vitalis

AI@VITALIS

AI@vitalis var en heldag 2018, som ägnades åt AI och morgondagens teknik. Här fick man ta del av goda exempel på hur AI kan bidra till ökad kvalitet för patienterna och bättre förutsättningar för personal och hälsosystem. Det diskuterades om de utmaningar som finns rörande förändring, upphandling, teknisk säkerhet och tillit till den nya tekniken.

Från traditionell sjukvård till AI
Ny teknik kräver samarbete mellan discipliner och verksamheter med patienten i centrum. Under denna dag diskuterade kliniker, företag, patienter, beslutsfattare, tekniska och kliniska forskningsprojekt med flera hur dessa ”självständiga” system förändrar patientens resa och upplevelse av vården.

Målgrupp
Alla som arbetar med utveckling av vård och omsorg, där digital teknik utgör en viktig del, inom såväl kommun som landsting. Denna dag fokuserade på vårdkedjan med ett gränsöverskridande perspektiv.

 • Verksamhetsnära professioner
 • Ledare och beslutsfattare på olika nivåer
 • IT-relaterade funktioner
 • Leverantörer
 • Inköpare

Programinnehåll

1. Hur kan patientresan se ut med självkörande system?
Följ med på en interaktiv resa i hur patientens resa i vården kan se ut i en nära framtid. Exempel är vård nära patienten, digital bildanalys samt beslutsstöd för cancerdiagnostik.

 • Introduktion – vilka krav/önskemål har patienterna  egentligen på vården?
 • Vad är AI inom vården?
 • Behovsbeskrivning och definition


2. Hur kommer AI påverka diagnos och behandling?
Företag/akademi/kliniker

 • Vad kan göras idag?
 • Vad saknas?
 • Vad behöver göra för att få detta att hända?

Fråga till patientpanelen – Hur vill/kan ni vara en del i denna utvecklingsfas?

3. Behöver vi vara rädda för AI?
Enorma datamängder ska lagras och hanteras. Säkerheten i systemen är beroende på hur människorna programmerat dem. Hur undviker vi Transportstyrelse-gate för vårdsystem?

 • Tillit och trygghet
 • Säkerhet och integritet
 • Vem bär ansvaret?


4. Hur gör vi rent praktiskt?
Hur ska dessa system införas? Upphandlingsexpert ger tips på hur upphandlingar kan formuleras för att få med innovation, inte bara kortsiktiga prislappar, i bedömningen.

 • Implementering och att tillgängliggöra
 • Upphandlingar och innovation


5. Vad kan vården göra istället?
Vi avrundar dagen med en framtidsspaning om vad vården kan göra med de resurser som frigörs.

Blir det utrymme för personalen att ägna sig åt forskning, metodutveckling och det viktigaste av allt patientkontakt?

Se hela programmet för AI@vitalis >>