Kommunal eHälsa och välfärdsteknologi i fokus

Det här riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.

Köp konferenskort

Det här riktar sig till dig som jobbar med eHälsofrågor inom kommunen – ett prioriterat område på Vitalis. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.

Köp konferenskort

Kommunal eHälsa och välfärdsteknologi står i fokus i år och utbudet är stort i programmet. Vi fokuserar på utmaningar inom kommunens vård, omsorg och socialtjänst. Behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap ökar – och att få ta del av goda exempel.  Ca två parallella spår per dag riktar sig till kommun och därtill kommer ett stort antal programpunkter som handlar om gränslandet mellan kommun och landsting och samarbetet däremellan.

Aktuella spår
Äldreomsorg – se program.
Dokumentation i kommunen – se program.
Kommunal eHälsa – se program.
Välfärdsteknologi – se program.
Förändringsledning Kommun – se program.
Hälsotjänster (kommun och landsting) – se program.
Informationssäkerhet (kommun och landsting) – se program.

Äldreomsorg@vitalis

Vitalis gör i år en stor satsning på äldrefrågor. Sveriges befolkning blir allt äldre och i ett separatkonferensspår – Äldreomsorg@vitalis – lyfter vi aktuella frågeställningar och utmaningar. Hur kan vi se till kvaliteten i äldreomsorgen och hur hittar vi nya sätt att jobba med ny teknik för att öka patientens självständighet, delaktighet och trygghet? I takt med att hemmaboendet blir förlängt och vård och omsorg till stor del förflyttas till hemmet krävs nya arbetssätt.

Läs mer om Äldreomsorg@vitalis.

hands-walking-stick-elderly-old-person

Smarta hem och boenden

I anslutning till konferensspåret arrangeras en utställningsdel med fokus på smarta hem och boenden. Här hittar du produkter, tjänster och kommunikationslösningar som bidrar till en bättre vardag för många människor. Som exempel kan nämnas monitorering, nattkameror, trygghetslarm, gps-positionering, sensorer, smarta golv, mobilapplikationer, telemedicin och olika kommunikationslösningar samt teknikstöd.

Läs mer om Smarta hem och boenden.

26180360572_4789839281_z

Missa inte heller Robotics@vitalis – en utställning och ett aktivitetsområde kring robotar inom bland annat äldreomsorgen. Läs mer om Robotics@vitalis.

Vitalis Robotics

CONNECT – en unik verktygslåda

I en kombination av föreläsningar och praktiska övningar visar vi stegen och verktygen i Connect – en komplett process med nio steg – för hur du i din kommun kan implementera välfärdsteknik på ett optimalt sätt.

Eftermiddagen ska inspirera kommuner till att komma igång, eller fortsätta, med införandet av välfärdsteknik. Passet innehåller en kombination av föreläsning och arbete kring runda bord med erfarenhetsutbyte och diskussioner kring olika frågeställningar.

När du lämnar passet hoppas vi att du fått värdefulla verktyg med dig för att sätta igång eller fortsätta och snabba upp införandet av välfärdsteknik i din kommun.

Vi vänder oss till dig som är verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare, it-strateg, politiker, chef för vård och omsorg och funktionshinder eller som på annat sätt har uppdrag att arbeta med införande av välfärdsteknik.

Köp ditt konferenskort här: http://invitepeople.com/events/10432

Läs mer om boka din plats på aktiviteten här: http://invitepeople.com/public/seminars/6464

För att kunna boka plats krävs att du är inloggad. Du får inloggningsuppgifter i ditt bekräftelsemail när du köpt ditt konferenskort.

connect_logo

Möten över gränserna

Den kommunala utvecklingen inom området handlar inte bara om att hitta lösningar i den egna verksamheten. Många invånare har sammansatta behov som kräver insatser från olika huvudmän, såväl kommun som landsting. Vitalis ger dig möjlighet att träffas över gränserna och på så sätt hitta gemensamma lösningar.

Utställningen på Vitalis erbjuder ett unikt tillfälle att se det senaste inom IT för hälsa, vård och omsorg. Här träffas alla branschens ledande aktörer och leverantörer som bland annat visar system för journalhantering, vårddokumentation, informationsöverföring, läkemedelshantering och mycket annat.

Köp ditt entrékort till utställningen här >>

Köp konferenskort

Köp ditt konferenskort till Vitalis redan idag.

Köp konferenskort

Köp ditt konferenskort till Vitalis redan idag.

Köp konferenskort