Finalisterna för Vitalis Stipendium

Vitalis stipendium 2018 - användarnära innovationer för vård och omsorg

Finalisterna för Vitalis Stipendium

Vitalis stipendium vill lyfta och uppmärksamma initiativ som genom digitalisering och nytänkande skapar nytta för individ, verksamhet eller samhälle. Finalisterna presenterar sina bidrag på Vitalis onsdagen den 25 april. Därefter utses vinnaren av juryn, och prisutdelning sker samma kväll under högtidliga former på Vitalis Festkväll.  De tre finalisterna är:

 

Johanna Björnhage, Projektledare RättVisat – Bräcke diakoni

Personer som har svårigheter med sin kommunikation tillhör en sårbar grupp, speciellt vid tillfällen då miljö och personal byts. Med appen RättVisat – mitt digitala kommunikationspass, kan du spela in film, lägga till bild och text, till exempel på hur det låter när du säger ”nej”, hur du ser ut när du menar ”ja” och vilken skillnad det är mellan en spänning och en missnöjesyttring. Att trots sina svårigheter alltid vara bärare av sin egen kommunikation och kunna berätta hur man förstår är helt i linje med de mänskliga rättigheterna att göra sin röst hörd.

RättVisat ger möjligheter till delaktighet och sammanhang, självkänsla, identitet och ökad förståelse genom att personen själv alltid är den som får berätta hur kommunikation och bemötande ska gå till. Att kunna bli förstådd och lyssnad till direkt är en mänsklig rättighet. För människor som den enskilde träffar blir mötet värdigt och respektfullt.

Se filmen nedan:

Nina Lahti, Innovationsprogramledare/Tf. Sektionschef Innovationsprojekt – Karolinska Universitetssjukhuset

Hjärtdagvårdsavdelning (HDA) för hjärtsviktspatienter som började som en hightech lösning och slutade med en telefon – nytt arbetssätt som ökade tillgänglighet, trygghet och sänkte kostnader med 12 miljoner. 61% färre slutenvårdsdagar, 54% färre besök på akuten och snabba återinläggningar gick från 59% till 6%.

Hjärtdagvården är ett nytt koncept där vårdnivån styrs av patientens behov, på så sätt skiljer den sig från en traditionell mottagning eller vårdavdelning. Hjärtdagvården är öppen på kontorstid, hit kan patienterna ringa för att få stöd och rådgivning, men även komma på snabba besök för behandling. Dagvården fungerar också som ”spindeln i nätverket” runt patienterna, både inom och utanför sjukhuset. Projektet har av många upplevts som banbrytande och har sedan man öppnade visat sig vara så framgångsrikt att flera andra verksamheter inom och utanför sjukhuset vill följa efter. Motsvarande lösning finns nu på Danderyd och SÖS.

Martin Andersson, Verksamhetschef Ortopedkliniken Västerås,
Jesper Hessius, Läkare i Västerås, apputvecklare

En app som följer patienten genom operationsflödet – Från kallelse till postoperativ rehabilitering. Patienten chattar med en bot om sin operation och får sedan anpassad information utifrån sina förutsättningar, påminnelser om viktiga steg och åtgärder och appen integreras också i patientens kalender.

Genom ett stöd som finns med genom hela processen – på patientens villkor – Får patienter och närstående förutsättningar att vara delaktiga och ta ansvar för sin egen vård. Ett recept på tryggare patienter, bättre resultat och färre inställda operationer.